KDO JE KDO NA LŠ PROTOS?

Instruktoři tvoří rozmanitý tým. Pocházíme z různých koutů Čech i Moravy a najdeš mezi námi členy/instruktory Odboru duchovní výchovy Junáka, instruktory Gemini a dalších.


 

INSTRUKTORSKÝ TÝM

Přehled instruktorů LŠ PROTOS...

JIŘÍ KOLÁŘ – RYS

 • Působiště: Praha

 • Skautská kvalifikace: ELŠ, ILŠ Seleška, ILŠ Collegium, ILŠ PŠL, OČK: PSY, PED, MZHS

 • Skautská činnost: v Odboru duch. výchovy organizuji Obzor, Liliový kříž atd.; přednáším na ČK a VK pedagogiku, psychologii a myšlenkové základy skautingu

 • Zaměstnání a jiná činnost: učitel na ZŠ, grafik a tech. redaktor, salesián ASC

 • Čemu se na Protosu věnuji: koordinátor a vůdce LŠ, pedagogika, psychologie, duchovní programy, hry

 • Motto: Nikdy nepřestávej začínat, nikdy nezačínej přestávat.

 • Kontakt: kolarj@fzu.cz

„Rys myšlence skautingu beznadějně propadl. Věnuje mu obrovské množství času a je to vidět na všem, co dělá. Jako vůdce lesní školy Protos je schopným a precizním koordinátorem celého instruktorského týmu (což často vyžaduje trpělivost a odvahu :-). Vyznačuje se určitou přirozenou autoritou, ale dokáže si udělat legraci i sám ze sebe.“ (napsal tým Protosu)

„Je mi ctí a radostí být součástí týmu instruktorů LŠ Protos. Náš tým je různorodý (zkušenostmi, věkově, konfesně, bydlištěm atd.) a přesto sehraný. Spojuje nás láska ke skautingu, k „Prvnímu principu“ a radost ze společně prožitého času. Každý z členů týmu je mi v něčem jiném vzorem a inspirací. A proto dovolte, abych vám tým postupně a osobně představil.“


 

JIŘÍ ZAJÍC – EDY

 • Působiště: Praha

 • Skautská kvalifikace: instruktorská kvalifikace

 • Skautská činnost: předseda Odboru duch. výchovy, instruktor Gemini, člen skupiny pro Nový sk. program a týmu Hledání 1. skautského principu

 • Zaměstnání a jiná činnost: Pedagog a publicista. Člen prac. skupiny pro sociální otázky ČBK, člen red. rady Perspektiv, publikování v křesťanských médiích

 • Čemu se na Protosu věnuji: Metodice podpory duchovní výchovy, mediální a občanské gramotnosti, rétorice, garant OČK MZHS

 • Motto: Věř, ale komu věříš – měř.

 • Kontakt: edy@skaut.cz

„Snad každý dospělý skaut či skautka zná Edyho z jeho mnoha článků (a knih) s duchovní a pedagogickou tematikou, které vycházejí ve skautském tisku. Je dlouholetý předseda Odboru duchovní výchovy Junáka. Díky svým širokým encyklopedickým vědomostem dokáže odpovědět na skoro každou vaši otázku. Skromný a neúnavný doyen našeho týmu vyznamenaný Řádem stříbrného vlka.“


 

JAN PEČENÝ – NEPTUN

 • Působiště: Úvaly

 • Skautská kvalifikace: ELŠ, ILŠ Collegium, OČK: MZSH

 • Skautská činnost: vedoucí klubu OS stř. Úvaly, člen ORJ Praha-východ

 • Zaměstnání a jiná činnost: katolický jáhen

 • Čemu se na Protosu věnuji: duchovní programy, skautská praxe (lasování, vázané stavby...)

 • Motto: Buď vůle tvá

 • Kontakt: peceny@volny.cz

„Neptun je člověk inspirující svojí hlubokou a intenzivní spiritualitou, ze které vám dokáže nabídnout, skrze své promluvy a knížky, mnoho niterného a zároveň praktického pro váš duchovní život. Dokazuje svým životem, že skaut je mlád v každém věku a že niternost je možno spojit s praktickou šikovností (lana, lasování, atd.). Byl dlouholetým a úspěšným vůdcem Ekumenické lesní školy.“


 

ONDRA MAREK ŠÍPEK – REX

 • Působiště: Praha a Bělá pod Bezdězem

 • Skautská kvalifikace: VLK Falconeri, Lesní škola Vlčácká a Světluška

 • Skautská činnost: člen Odboru duchovní výchovy, člen týmu Skautského vzdělávacího setkání Trignis

 • Zaměstnání a jiná činnost: administrativní pracovník redakce

 • Čemu se na Protosu věnuji: tajemník LŠ, sk. historie a symbolika, sport, FB

 • Motto: Semper Fi

 • Kontakt: Jethro.ncis@seznam.cz

„Díky svému obrovskému nadšení pro skauting a pro stálý gejzír skvělých nápadů je jedním z nenápadných, ale hlavních motorů Protosu. Sportovec a znalec skautské historie a díla Jaroslava Foglara. Pečlivý a inteligentní tajemník lesní školy. Všestranný skaut, dobrý psycholog a organizátor her. Zná se dobře s kdekým a to nejen na facebooku Protosu.“


 

TOMÁŠ SKALICKÝ – TOM

 • Působiště: Praha a Lanškroun

 • Skautská kvalifikace: ELŠ, OČK MZHS

 • Skautská činnost: vůdce 31. oddílu Lanškroun, člen Odboru duchovní výchovy

 • Zaměstnání a jiná činnost: vnitřní auditor

 • Čemu se na Protosu věnuji: metodika, hudba, hry, web

 • Kontakt: Tomas.Skalicky@skaut.cz

„Tom patří mezi hlavní tahouny lesní školy. Je člověk, který udělá to, co je právě potřeba, ještě dříve než existenci problému zaregistrují ostatní. Skvělý a pečlivý webmaster našich internetových stránek, skvělý hudebník, sportovec, metodik vedení skautů, organizátor her atd. Zkrátka pravý gentleman naší lesní školy. Jeho anglický humor vás dostane.“


 

PAVEL DOLLINGER – MINEWAKAN

 • Působiště: Praha a Babice, Buřenice

 • Skautská kvalifikace: ELŠ, ILŠ Seleška

 • Skautská činnost: člen ORJ Prahy 2, předseda medailové komise PRJ

 • Zaměstnání a jiná činnost: šéfkuchař atd.

 • Čemu se na Protosu věnuji: vaření, kytarista atd.

 • Kontakt: minewakan@seznam.cz

„Nejzkušenější a nejveselejší instruktor našeho týmu. Proslulost jeho profesionálního kuchařského umění nezná hranic. Vaše znalost radostí života je bez ochutnání jeho bavorských vdolečků značně neúplná. Zkušený metodik a praktik táboření, neúnavný a nadšený skaut každým coulem. Jeho úsměv a humor je nakažlivý, zvláště když se chopí kytary.“


 

TOMÁŠ MAREŠ – UNKAS

 • Působiště: Komunita salesiánů Teplice

 • Skautská kvalifikace: LŠ Protos
 • Skautská činnost: člen Odboru duchovní výchovy, tábor rodin Pavouček, duchovní doprovázení a bohoslužby na akcích

 • Zaměstnání a jiná činnost: katolický kněz, řeholník salesián, pedagog (vychovatel)

 • Čemu se na Protosu věnuji: duchovní program, duchovní doprovázení, bohoslužba

 • Motto: On mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.

 • Kontakt: tmmares@seznam.cz

„Unkas je člověk, který se svým typickým klidem a úsměvem boří zažité představy, jak vypadá a jak se chová katolický kněz a salesiánský řeholník. Je nenápadným, trpělivým, pokorným, tichým – ale klíčovým členem našeho týmu. Jeho uvážená slova trefují do černého. Dobrý sportovec, grafik a skautský praktik. Rád vás doprovodí na vaší duchovní cestě.“


 

SVATAVA ŠIMKOVÁ – SLUNÍČKO

 • Působiště: Loštice – středisko Šíp

 • Skautská kvalifikace: vůdcovská zkouška, OČK MZHS, LŠ Protos

 • Skautská činnost: vedení oddílu benjamínků, členka týmu ODV a projektu Hledání 1. principu, lektorská činnost, spoluautorka metodik

 • Zaměstnání a jiná činnost: učitelka; Stráž ochrany přírody v CHKO, předsedkyně spolku Údolí Třebůvky, sbormistryně dětského pěveckého sboru Větrník

 • Čemu se na Protosu věnuji: otázkám ochrany přírody, 1. principu; metodika k hudbě a zpěvu při práci s dětmi

„Klíčová instruktorka naší lesní školy, která nám obohacuje tím, že nám laskavě a trpělivě přibližuje ekologický, jindy nekřesťanský, či ženský pohled na svět a skauting. Zkušená instruktorka a metodička. Rádkyně a důvěrnice všech, kdo řeší nějaký svůj problém. Nadšená fotografka, skvělá kronikářka lesní školy a nadaná herečka.


 

MARIA STAŇKOVÁ – MAPA 

 • Působiště: Domašov (u Brna)

 • Skautská kvalifikace: vůdcovská zkouška, LŠ Protos

 • Skautská činnost: vedu dívčí oddíl v Domašově

 • Zaměstnání a jiná činnost: studentka (pedagogické fakulty v Brně)

 • Čemu se na Protosu věnuji: světlušky, rukodělky, hry

 • Motto: Bez Boha nemůžeš dělat nic, Bůh nechce dělat nic bez Tebe. Spoj se s Bohem a dokážeš všechno.

 • Kontakt: mapa.st@seznam.cz

„Mapa je zkušená a schopná vůdkyně dívčího oddílu. Úsměv z její tváře takřka nikdy nemizí. S elegancí, razancí, zkušeností a praktickou inteligencí dokáže vyřešit takřka každý problém. Dokáže spojit hlubokou víru s nakažlivou radostí a s velmi praktickým přístupem k životu. Naučí vás nejen dělat krásné rukodělky ale i praktickou pedagogiku.“


 

PETR TOPIARZ – LISTOMIL

 • Působiště: Mnichovice (Praha-východ)

 • Skautská kvalifikace: vůdcovská zkouška, LŠ Protos

 • Skautská činnost: vůdce vlčat a světlušek (8. oddíl Mnichovice)

 • Zaměstnání a jiná činnost: IT infrastruktura a unix (původně učitel)

 • Čemu se na Protosu věnuji: rétorika, šoumen, kytarista atd.

 • Motto: Co tě nezabije, to tě posílí, ale musíš dávat velkej pozor, aby tě to nezabilo.

 • Kontakt: topiarz@post.cz

„Dokážete si představit brilantního ajťáka s minulostí frontmana rokenrolové kapely? Ne? Tak to neznáte Listomila. Je člověkem, který dokáže udělat šou i z pochodu oddílu za prudkého deště a vedle toho vyučovat klasickou angličtinu na gymnáziu. Skvělý vůdce oddílu, klavírista, kytarista a programátor. Jeho nakažlivé nadšení do skautingu, osobitý humor a úsměv dostane i vás.“


 

KAREL BUŠTA – K4

 • Působiště: České Budějovice

 • Skautská kvalifikace: PLŠ, ILŠ, LŠ Protos

 • Skautská činnost: vedoucí oddílu Huroni, Klub Pathfinder

 • Zaměstnání a jiná činnost: kazatel CASD

 • Čemu se na Protosu věnuji: duchovní programy (evangelický kazatel), rukodělky, vyřezávání, vázané stavby, ohně, patron

 • Kontakt: K4@email.cz

„Nevím, jakou máte představu o evangelickém kazateli, ale tu moji změnil K4 během pár okamžiků. Jeho úsměv a obrovské nadšení, s kterým se pouští i do recesistických skautských programů je neodolatelné. K4 je zkušeným instruktorem a vedle duchovních programů je skvělým praktikem ovládajícím řadu dovedností. Dokazuje, že v skautské organizaci Klub Pathfinder jsou skvělí skauti.“


 

JIŘÍ NOVÁK – JIRKA

 • Působiště: Lanškroun a Praha

 • Skautská kvalifikace: ELŠ, LŠ Protos

 • Skautská činnost: vedení skautského oddílu v Lanškrouně, místopředseda ORJ Ústní nad Orlicí

 • Zaměstnání a jiná činnost: auditor

 • Čemu se na Protosu věnuji: hospodář lesní školy, vaření, sk. praxe, atd.

 • Kontakt: novak-j@centrum.cz

„Jirka mne fascinuje svojí znalostí světa čísel, účtů, rozpočtů, auditů, inherentních a detekčních rizik – tedy světa financí, o kterém mám jen matné představy. Je profesionálním hospodářem naší lesní školy. Zároveň je skvělým kuchařem a instruktorem ovládající širokou škálu skautské praxe. Nejen pro svou ochotu, pečlivost, nadšení a tichý úsměv je důležitým členem našeho týmu.“


 

HEDVIKA NEVŘALOVÁ – MEDI

 • Působiště: Olomouc

 • Skautská kvalifikace: ČLK Velká Morava, VLK Oikos, LŠ Protos

 • Skautská činnost: pracuje se světluškami (15. roj Pampelišky)

 • Zaměstnání a jiná činnost: studentka fyzioterapie-zatím 🙂

 • Čemu se na Protosu věnuji: světlušky, příroda, výtvarno, kuchyň a hry

 • Motto: Co je těžké, nás posouvá dál.
 • Kontakt: hedas@email.cz

„Medi je v našem týmu zatím nováčkem, ale věřím, že ji hvězdná „kariéra“ v Protosu nemine. Je zkušenou vůdkyní světlušek a občas rejpe i do roverů. Má ráda skauting, přírodu, koně a volný pohyb po kuchyni. Také rozumí přírodovědě, výtvarnu, hrám a fyzioterapii. Je jednou z nadějí našeho týmu.“


 

ALEŠ MAŠEK – UPOLÍN

 • Působiště: Lomnice nad Lužnicí

 • Skautská kvalifikace: vůdcovská zkouška, OČK MZHS, LŠ Protos

 • Skautská činnost: vedoucí benjamínků a ROH (Roversko Oldskautského Hnutí), zástupce střediska 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí,  člen týmu Trignis

 • Zaměstnání a jiná činnost: návěstní technik, Správa železnic

 • Čemu se na Protosu věnuji: skautská historie, lasování, uzlování, Pyramis, Tajný spolek kávy

 • Motto: Pokora, stejně jako tma, odhaluje nebeská světla.
 • Kontakt: Upolin@skaut.cz

„Upolín je čerstvým nováčkem našeho týmu. Je ale také velice zkušeným a inspirativním skautským vůdcem, z kterého září nadšení. Skauting je jeho splněný dětský sen, který ho viditelně baví a stal se jeho životní potřebou. Vyniká (mimo jiné) tichým úsměvem, estetickým cítěním a praktickou šikovností.“


 

TĚŠIT SE MŮŽETE TAKÉ NA SETKÁNÍ S TĚMITO LEKTORY...

Bumerang

Michal Bureš – Bumerang

Cajoch

Martin Sovák – Čajoch

Beny-compressor.jpg

Miroslav Beneš – Beny