SYMBOLIKA NÁZVU A ZNAKU LESNÍ ŠKOLY

 

Význam názvu PROTOS

Protos“ znamená „První skautský princip, jehož hledání, nalézání a rozvíjení je základním cílem naší lesní školy.

Protos (πρώτος) je řecké slovo, které se překládá jako první či primární. V širším slova smyslu také základní, podstatný, klíčový, původní.

 

Významy znaku PROTOS

Základní význam znaku Protos: Trojúhelník je symbolem tří skautských principů. Při jejich pevném spojení (kruhem) vzniká plný skauting (lilie).

Druhý význam znaku Protos: Rovnoramenný modrý trojúhelník symbolizuje rovnou a ostrou pravdu, v posledku „nejvyšší Pravdu“. Oranžová kružnice symbolizuje plamen a kruh přátelství a lásky, v posledku „nejvyšší Lásku“. Spojení těchto dvou symbolů dohromady znamená „nejvyšší Pravdu a Lásku“. Tedy PRVNÍ princip skautingu. Tedy „PROTOS“ princip skautingu.

Další význam znaku Protos: Toto grafické zobrazení spojení kružnice a trojúhelníku bylo používáno ve středověku jako křesťanský symbol trojjedinosti a sv. Trojice.

Symbolika barev znaku:

logo-protos-symbolika

  • Modrá – jako obloha, k nebi hledíme a vzhůru se snažíme na své duchovní cestě směřovat
  • Oranžová – barva plamene, zahřívající plamen přátelství a lásky
  • Červená – barva krve, připomínka skautů, kteří v dobách obou totalit položili za své ideály život
  • Bílá – barva čistoty, snaha o čistotu v myšlení, slovech i skutcích