LESNÍ ŠKOLA PROTOS…

…je novou duchovně orientovanou lesní školou. Je otevřena jak pro křesťansky věřící skauty a skautky, tak pro každého, kdo s otevřeným srdcem hledá „nejvyšší Pravdu a Lásku“ (to v praxi znamená paralelní volitelné duchovní programy a duchovně pestrý tým). Patronem LŠ Protos je Odbor duchovní výchovy Junáka.

 


HLAVNÍ PRIORITY LŠ PROTOS:

 • Osobní duchovní růst všech účastníků a praktické podněty pro duchovní výchovu v rámci oddílů
 • Hledání, nalézání a prohlubování prvního skautského principu, který je přístupný všem skautům a skautkám bez rozdílu
 • Hledání ideální syntézy kvalitních skautských tradic a vhodných nových přístupů

 

CO PROTOS DÁLE NABÍZÍ:

 • Možnost získání OČK Myšlenkové základy a historie skautingu v rámci lesní školy.
 • Prožitek, zamyšlení a metodika historie skautingu (hrdinství skautů v druhém a třetím odboji apod.).
 • Důraz na rozvoj skautské a zážitkové pedagogiky, na psychologii, ekologii a přírodu.
 • Vzájemné přátelské a méně formální vzájemné sdílení a obohacování zkušenostmi instruktorů a frekventantů.
 • Načerpání chuti, motivace a elánu do života a další skautské činnosti.
 • Vícegenerační tým instruktorů, který dokáže nabídnout různost pohledů a bohaté skautské i životní zkušenosti.
 • Duchovně pestrý tým instruktorů, který nabídne pochopení a podporu také těm, kdo nejsou zakotveni v konkrétní duchovní tradici či náboženství.
 • …a také hvězdnou oblohu, táborové ohně a vůni jehličí 🙂