PŘÍBĚH VZNIKU LESNÍ ŠKOLY PROTOS

Jak vlastně došlo k tomu, že vznikla nová lesní škola? Ještě rok před začátkem jejího prvního běhu (srpen 2017) idea jejího vzniku neexistovala. Avšak náhle a nečekaně se v polovině září 2016 v jednom bodě protnulo několik šťastných okolností, které umožnily a iniciovali její vznik.

Důvody k založení nové lesní školy

Především se sešli dva nadšení skauti, kteří cítili touhu vrátit skautingu to nejlepší, co od něj kdysi dostali. Touhu přispět svými silami k vzniku něčeho nového, co by obohatilo stavbu českého skautingu. A cítili i svoji odpovědnost vůči slavným skautům minulosti i současnosti (bratři Lon, Akela, Merkur, Balú, Kim, Bivoj a sestry Alžběta, Vlasta, Rakša a mnozí další). Věřili, že lesní školy jsou něco tak jedinečného a cenného, že je potřeba pokusit se o renezanci této myšlenky – a to i v době, kdy slavné skautské tradiční lesní školy mají značné problémy, ruší své běhy nebo ukončují svou činnost.

“Především se sešli dva nadšení skauti, kteří cítili touhu vrátit skautingu to nejlepší, co od něj kdysi dostali.”

Druhou okolností byla opakovaná touha některých skautek po duchovně orientované lesní škole, která ale byla mnoho let nenaplněná (po zániku Dívčí ekumenické lesní školy před více jak 15-ti lety a protože ELŠ je pouze pro kluky).

Třetí okolností bylo nedávné ukončení činnosti LŠ Vlčácké a Světlušky. Zkušení instruktoři a absolventi těchto lesních škol byli ochotni podílet se na vzniku projektu nové lesní školy a byli výraznou silou jejího utváření a její realizace.

Čtvrtou okolností bylo nahromadění různých nápadů, vizí, zkušeností a myšlenek z oblasti skautingu (ale i pedagogiky, psychologie a teologie), které zakladatelé i ostatní instruktoři neměli možnost jinde nabídnout a vyzkoušet. Naše vize lesní školy se přitom výrazně lišila a liší od všech ostatních současných skautských lesních škol.

Pátou okolností bylo vědomí nedostatečného zakotvení a porozumění prvnímu skautskému principu v českém Junáku. Tato idea dala i název naší nové lesní škole. „Protos“ znamená „První“ skautský princip, jehož hledání, nalézání a rozvíjení je základním cílem naší lesní školy. Jako podstatné jsme viděli potřebu, aby nová lesní škola byla otevřena jak pro křesťansky věřící skauty a skautky, tak pro každého (a každou), kdo s otevřeným srdcem hledá „nejvyšší Pravdu a Lásku“ (to v praxi znamená paralelní volitelné duchovní programy a duchovně pestrý tým). Tedy touha hledat a vytvořit takový inovovaný typ duchovní koedukované lesní školy, který by měl smysl, místo a význam v současné struktuře vzdělávacího systému Junáka.

„Protos“ znamená „První“ skautský princip, jehož hledání, nalézání a rozvíjení je základním cílem naší lesní školy. 

Šestou a klíčovou okolností byla těžko popsatelná Boží pomoc. Vědomí, že snad děláme něco podle vyššího plánu než našeho. Souhra šťastných okolností, která snad nebyla náhodná. Vědomí, které nás naplnilo pokorou ale také radostí, nadšením a obrovskou porcí energie.

Toto vše se tedy v polovině září 2016 setkalo, sečetlo, vzájemně vynásobilo a spustil se hektický kolotoč následujících týdnů a měsíců.

Ostrý start

Během dvou týdnů jsme sestavili tým kvalitních instruktorů. A současně získali podporu ze tří důležitých stran. Především s rodícím se projektem souhlasil Odbor duchovní výchovy Junáka (Edy). ODV se pak stal blízkým patronem naší lesní školy a největším zdrojem instruktorů Protosu. Dále jsme získali podporu Junáka Prahy 2 (Slimák), který velkoryse přijal roli stát se statutárním pořadatelem našich lesních škol. A také jsme získali pro projekt LŠ podporu Ekumenické lesní školy (Pade), se kterou jsme i dohodli způsob budoucí spolupráce (střídání našich lesních škol v sudém/lichém roce a sdílení instruktorů).

Potom 6. října 2016 proběhla první, zakládající schůzka devíti instruktorů a instruktorek rodící se lesní školy. Vytvořili jsme rozmanitý tým z různých koutů Čech i Moravy pocházející z Odboru duchovní výchovy Junáka, Vlčácké LŠ a LŠ Světluška, Ekumenické lesní školy, Gemini, 4kurzu atd. Křesťané i nekřesťané, bratři i sestry ve věku od 23 do 68 let. Na první schůzce týmu tedy byla lesní škola oficiálně založena a byl vybrán její název a znak. Také jsme projednali společné cíle a priority LŠ Protos, harmonogram příprav atd.

Po zakládající schůzce se rozeběhl maraton hektických příprav. Bylo potřeba na „zelené louce“ a s nesehraným týmem během deseti měsíců zrealizovat kvalitní lesní školu. Prvním úkolem bylo sjednotit velice pestré názory instruktorů do společných konkrétních cílů a vizí lesní školy. Potom bylo potřeba rozjet webové stránky a propagaci Protosu. Bylo nám jasné, že získat dostatek účastníků nebude jednoduché, hrálo proti nám několik faktorů: neznámá lesní škola, nový tým instruktorů, nekvalifikační (tedy nepovinná) a časově náročná akce, neexistující absolventi a reference, typ akce dlouhodobě trpící nezájmem, účast podmíněná vůdcovskou kvalifikací, konkurence, málo času na přípravu a propagaci atd. Očekávali jsme tedy účast výběru těch největších nadšenců do skautingu a tak se i stalo.

Během následujících měsíců se uskutečnilo dalších sedm setkání týmu Protosu, z toho dvě byla víkendová na základnách, kde pak lesní škola proběhla. Dávali jsme dohromady dramaturgii i kostru programu, vymýšleli a dolaďovali programové i technické záležitosti a stmelovali tým. Následovali stovky hodin práce, stovky hodin debat, stovky hodin úvah, stovky e-mailů, stovky textů, stovky materiálních věcí a nespočet nadějí, radostí, starostí, smíchu i modliteb.

A pak to přišlo! 25. srpna 2017 večer jsme se všichni sešli na základně Lipiny a společně zahájili první běh naší nové lesní školy. Ale to už je jiný příběh.

Závěrem chci poděkovat členům týmu Protosu (tedy Edymu, Benymu, Rexovi, Alče, Tomovi, Čajochovi, Minewakanovi, Unkasovi, Sluníčkovi, Kláře, Arpě a Mapě), že měli odvahu, sílu a nadšení jít do nejistého a dobrodružného projektu a také jejich zásluhou byl první běh lesní školy Protos tak úspěšný.

Rys (Jiří Kolář)